MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Kindergeneeskunde
onderwerp(en):
Huiselijk geweld
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
JGZ Academie - Kindermishandeling

Deze e-learning focust op wat je als professional moet doen als je vermoedt dat er sprake kan zijn van kindermishandeling. Er kan geoefend worden met het toepassen van de richtlijn aan de hand van zogenoemde virtuele ouders in verschillende praktijkcasussen. Er wordt geadviseerd eerst de richtlijn zelf goed door te lezen.

Leerdoelen:

  • De deelnemer kent de inhoud van de richtlijn kindermishandeling.
  • De deelnemer weet wat kindermishandeling is en welke vormen er zijn.
  • De deelnemer kan afwegen of er sprake is van kindermishandeling en kent de signalen van en risicofactoren voor kindermishandeling.
  • De deelnemer weet welke stappen hij als JGZ-professional moet ondernemen als hij zich zorgen maakt en kent de stappen van de meldcode kindermishandeling.
  • De deelnemer weet hoe en met welke collega's en externe professionals samen te werken bij een vermoeden van kindermishandeling.
  • De deelnemer weet hoe een vermoeden, en acties n.a.v. een vermoeden, van kindermishandeling te registreren in het dossier van het kind.
  • De deelnemer leert de richtlijn toe te passen aan de hand van praktijkcasussen met virtuele ouders.

De e-learning kindermishandeling is gebaseerd op de JGZ-richtlijn kindermishandeling.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!