MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 20 uur
organisatie
ExpertCollege BV
kosten
basistarief
€ 877,25
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, Spoed Eisende Hulp
onderwerp(en):
Triage
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
20
punten
abonnement
e
learning
e-Xpert - NTS TriageWijzer
Accreditatie Periode: 11-1-2019 t/m 11-1-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig' of 'Spoed Eisende Hulp'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Triage is het dynamisch proces van urgentiebepaling en indicatie van het vervolgtraject. Anders gezegd: bij de triage wordt beoordeeld hoe ernstig de zorgvraag is en op welke wijze ze afgehandeld kan worden. Hieronder hebben we een passage overgenomen uit het ´competentieprofiel van de triagist´, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht, juli 2006, waarin helder wordt beschreven binnen welke kaders een triagist moet opereren en welke taken er vervuld worden.

De werkzaamheden van een praktijkmedewerker die triage verricht op een huisartsenpost, vinden plaats binnen bepaalde kaders die hieronder nader omschreven worden. Daarbij wordt ruimte gelaten voor variaties in de organisatie en werkwijze van de huisartsenpost. Triage en advies zijn taken die door de arts aan andersopgeleiden worden overgedragen. De verantwoordelijkheid kan daarbij niet worden overgedragen. In de procedures moeten autorisatie door en supervisie van een arts worden geregeld. Ook de triagist werkt in de sfeer van de Wet BIG.

De doktersassistent in een huisartsenpraktijk heeft van oudsher een belangrijke functie bij de beoordeling van telefonische hulpvragen. Door de doktersassistent wordt triage verricht. Afhankelijk van de afspraken in de praktijk schat de doktersassistent de urgentie van het gepresenteerde probleem in. Vervolgens wordt de wijze bepaald waarop de klacht het beste kan worden afgehandeld. Daarbij bestaat de keus tussen een (telefonisch) consult en een huisbezoek. Bij eenvoudige klachten geeft de doktersassistent zelf voorlichting en advies.

De centrale rol van de doktersassistent heeft door de recente ontwikkelingen aan betekenis gewonnen. Door de grootschalige organisatie van de avond-, nacht- en weekenddiensten via huisartsenposten is meer triage door assistenten belangrijker geworden. Doel van de instelling van huisartsenposten is een zo efficiënt mogelijke inzet van de huisarts; dit noopt tot een doelmatige beoordeling vooraf. De doktersassistent handelt de hulpvraag zelfstandig af of verwijst de patiënt naar de dienstdoend huisarts, op basis van de door de patiënt (telefonisch) verstrekte informatie en aan de hand van de opgestelde werkplannen en/of protocollen, ‘teneinde de patiënt zo spoedig en adequaat mogelijk te voorzien van de benodigde (medische) zorg’.

e-Xpert NTS TriageWijzer is gericht op het verbeteren van het kennisniveau van de cursist(e) door middel van meerkeuzevragen en aan de praktijk ontleende casusvragen. De opleiding is tijd- en plaatsonafhankelijk en kan via een internetverbinding gevolgd worden. De cursist(e) kan 24 uur per dag inloggen op de onderwijsserver om de opleiding “medische kennis voor cursisten” te volgen. Tijdens en na het uitvoeren van een opdracht krijgt de cursist direct online feedback. Onderwerpen die onvoldoende beheerst worden, worden intensiever behandeld en getoetst dan onderwerpen die de cursist goed beheerst.

Kenmerkend voor de opleiding is het ‘vraaggestuurd leren’. De cursist wordt aan de hand van vragen/casussen door de leerstof geleid. Elke cursist krijgt een individueel account en een wachtwoord om gedurende een jaar toegang te krijgen tot de onderwijsserver van InternetCollege en gebruik te kunnen maken van de online opleiding. Het management krijgt een account voor een online voortgangsrapportage die een overzicht geeft van de benodigde tijdsduur en voortgang per cursist.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!