MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
eHuisartspraktijk.nl
kosten
basistarief
€ 32,85
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Verpleegkunde
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Venapunctie

Het verrichten van een venapunctie mag alleen door een bevoegd persoon, in opdracht van een arts. Het puncteren van een vene wordt gedaan voor het toedienen van intraveneuze medicatie, het plaatsen van een veneuze canule of het afnemen van bloed. In de e-learning training Venapunctie wordt uitsluitend het afnemen van bloed via een venapunctie behandeld. 

In deze e-learning wordt de vaardigheid van de venapunctie behandeld. Nadat de wettelijke kaders voor het verrichten van de venapunctie zijn beschreven, worden de anatomische kenmerken van de voorkeursplaatsen behandeld. Tevens wordt stilgestaan bij de materiaalkeuze zoals naalden, buizen en priksystemen. De uitvoering wordt stap-voor-stap in deelvaardigheden uitgelegd, ondersteund met (video)animaties en foto’s. Tenslotte worden de mogelijke complicaties die bij deze invasieve handeling op kunnen treden behandeld.

Toetsing van de training vindt plaats door middel van een formatieve/diagnostische toets van twintig vragen aan het begin van de training en een summatieve toets van twintig vragen aan het einde van de training.

Na afloop van de training bent u op de hoogte van de theorie rondom het uitvoeren van een venapunctie en kunt u informatie geven over relevante anatomie, indicaties, risico’s en contra-indicaties. Deze e-learning is bedoeld als bijscholing dit is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van de handeling. Hiervoor is een aanvullende praktijktoets noodzakelijk.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!