MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie, Algemeen & overig, Ouderengeneeskunde
ICPC:
N
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Aandacht voor de patiënt met dementie (assistenten)
Accreditatie Periode: 30-01-2019 t/m 30-01-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie', 'Algemeen & overig' of 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Dementie is de verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag. Letterlijk betekent dementie ontgeesting, geestelijke aftakeling. Dementie is eigenlijk geen ziekte, maar een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen.

Dementie is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting wordt jaarlijks in Nederland bij 20.000 mensen de diagnose dementie gesteld. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: de kans dat men dement wordt, is vanaf het 85e levensjaar ongeveer één op vier en loopt daarna nog verder op. Uiteindelijk krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, al dan niet in combinatie, de meest voorkomende zijn.

Er zijn veel vormen van dementie en er zijn ook aandoeningen waarbij bepaalde symptomen van dementie voorkomen. De meest bekende vorm is de ziekte van Alzheimer. Dementie kan ook ontstaan na herseninfarcten (vasculaire dementie). Andere vormen zijn frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Voorbeelden van andere aandoeningen waarbij dementie kan optreden, zijn:

  • Ziekte van Parkinson
  • Ziekte van Huntington
  • AIDS
  • OPS (Organo Psycho Syndroom, ofwel ‘schildersziekte’)

In deze cursus bespreken we de achtergronden van een aantal vormen van dementie. We beginnen met de functie van het geheugen. Vervolgens gaan we in op de (mogelijke) oorzaken, de verschillende klachten en symptomen en de ernst van de dementie. We zullen kort ingaan op de diagnostiek. Uiteraard zullen we uitgebreider stilstaan bij de (beperkte) medicamenteuze mogelijkheden. Hierbij attenderen we je ook op een aantal aandachtspunten voor de omgang met patiënten met dementie en tips voor het juiste gebruik van de medicatie.

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de verschillende vormen en klachten van dementie. Tevens kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten en naasten/verzorgenden van patiënten met vragen over dementie en de eventueel bijbehorende medicatie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!