MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
eHuisartspraktijk.nl
kosten
basistarief
€ 25,75
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Iedereen heeft het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Rechten over persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wbp. Soms kunnen personen hun persoonsgegevens laten blokkeren, bijvoorbeeld bij misbruik. Dienstverleners zijn daarom wettelijk verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor bestaat.

Deze e-learning module draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving rond de Wet bescherming persoonsgegevens te vergroten.

Na het volgen van deze cursus weet de deelnemer:

  • Wat de privacyrichtlijn inhoudt en welke wetgeving er geldt, nu en straks.
  • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens.
  • Welke regelgeving geldt rondom het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU/EER.
  • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor uw organisatie.
  • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de WBP.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!