MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
eHuisartspraktijk.nl
kosten
basistarief
€ 25,75
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Spoed Eisende Hulp, Rampen & crisismanagement
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Bedrijfshulpverlening

De e-learning training kent een theoriegedeelte welke is opgebouwd uit de onderdelen: BHV-Organisatie, Brand, Voorbereiding, Uitvoering en Achteraf. De training gaat in op wetgeving, taakgebieden van een BHV’er en de BHV-ploeg, en de organisatie van BHV. Ook wordt ingegaan op brandpreventie en brandbestrijding, blusmaterialen, protocollen, gevaarlijke stoffen en alarmering. Tot slot worden zaken als evacuatie, communicatie en opstarten na een calamiteit behandeld.

De training Bedrijfshulpverlening (BHV) behandelt de taken van de BHV'er bij calamiteiten, met de nadruk op het voorkomen en bestrijden van brand.

De training is geschikt voor iedereen die in een BHV team (gaan) werken.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een basisopleiding om de veiligheid van mensen in een bedrijf te bewaken, dus ook in een ziekenhuis of GGZ instelling. In deze zorg omgevingen zijn relatief grote groepen mensen aanwezig met een lage zelfredzaamheid. De meeste patiënten, cliënten en bezoekers zijn bovendien niet bekend zijn met het gebouw. Deze basisopleiding geeft specifieke vaardigheden aan de bedrijfshulpverlener. Deze e-learning training wordt onder andere ingezet in het Kennemer Gasthuis.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!