MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
JGZ Academie - Taalstimulering door leesbevordering

De e-learning Taalstimulering door leesbevordering ondersteunt je bij het stimuleren van voorlezen bij het jonge kind (0-4 jaar) met het doel het leesplezier en de taal/spraak-ontwikkeling positief te beïnvloeden.

Als jeugdarts en -verpleegkundige screen je de taalontwikkeling en beoordeel je de kwaliteit van de ouder-kind-interactie. Tijdens de contactmomenten praat je daar met ouders over aan de hand van het Van Wiechen-onderzoek en breng je voorlezen ter sprake. Je schat in of extra ondersteuning nodig is om mogelijke taalachterstand te voorkomen. De praktische en tactische aanwijzingen ondersteunen je bij het in gesprek gaan met ouders en hen aan te moedigen zo vroeg mogelijk met voorlezen te beginnen. Daarnaast kun je ouders helpen via BoekStart de weg te vinden naar de Bibliotheek.

Belang van voorlezen

 • kan benoemen wat voorlezen en interactief voorlezen is (en het verschil hiertussen omschrijven).
 • kan het belang van voorlezen benoemen.

Leesontwikkeling van het jonge kind

 • kan de verschillende fasen in leesontwikkeling bij kinderen van 0-4 jaar (focus op 0-2 jaar) benoemen, in relatie met de ontwikkeling van een baby, dreumes en peuter.
 • kan benoemen op welke momenten in deze fasen de taalontwikkeling door talige interactie gestimuleerd kan worden en op welke wijze (met boekjes, liedjes).
 • kan benoemen wat de invloed van ouders is op de leesontwikkeling en hoe zij hier invloed op kunnen uitoefenen.

Werkwijze van BoekStart

 • kan aan ouders uitleggen wat BoekStart inhoudt en wat het oplevert.
 • kan ouders enthousiasmeren over BoekStart.
 • kan benoemen wat de Bibliotheek te bieden heeft voor jonge kinderen.
 • kan benoemen op welke plekken het actueel boekenaanbod te vinden is.

Advies en voorlichting op maat

 • kan een passend advies geven op basis van waarnemingen tijdens een gesprek (bijvoorbeeld aan niet-Nederlandse gezinnen, laaggeletterde ouders, ouders van kinderen met hoog temperament), om de taalontwikkeling te stimuleren.
 • kan benoemen hoe je in het gesprek het onderwerp bespreekbaar kan maken. (Handvatten/tips over hoe je erover begint, voorbeeldvragen, voorbeeld gedrag, doorvragen, stimulans.)
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!