MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
eHuisartspraktijk.nl
kosten
basistarief
€ 33,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Zorgleefplan

In het Zorgleefplan worden behoeften, voorkeuren, vragen of doelen van de cliënt vastgelegd. Aan de hand van het Zorgleefplan kan iedere medewerker de best passende ondersteuning bieden. De gemaakte afspraken worden door de medewerker vastgelegd en in de uitvoering gerapporteerd. Kennis van correct rapporteren in het Zorgleefplan is cruciaal: het vergroot de betrouwbaarheid van iedere zorgmedewerker richting zijn cliënt en alle betrokkenen.

De e-learning module verschaft concrete kennis voor het toepassen van het Zorgleefplan in de praktijk. De module Zorgleefplan levert efficiency op in het werken met het Zorgleefplan in uw dagelijkse praktijk. De cursist wordt door middel van een verhaallijn door de theorie geleid. Het uitgangspunt is de zorg rondom een cliënt die, door het juist rapporteren in het zorgleefplan door de cursist (en daardoor een juiste continuïteit van zorg kan bieden), verbetert. De cursist doorloopt hiervoor verschillende opdrachten en kan zo nodig bijbehorende theorie raadplegen.

Om de stof goed eigen te maken, wordt een quiz aangeboden met meerdere, korte vragen. Hiermee kan hij zichzelf controleren of de leerstof wordt beheerst. De cursus wordt afgesloten met een toets bestaande uit 15 vragen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!