MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
MD-Academy
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Dermatologie
onderwerp(en):
Wondzorg
ICPC:
S
sponsoring
BSN Medical B.V.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
MD-Academy - Wondzorg
Accreditatie Periode: 17-5-2019 t/m 17-5-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Dermatologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Wondgenezing is een natuurlijk proces; het lichaam is in staat beschadigde huid te herstellen met een complex en uiterst ingenieus proces, dat uit verschillende fases bestaat. Om beter inzicht in dit proces te geven, staan we stil bij de opbouw en functie van de huid. Deze nascholing gaat in op de diverse wondsoorten, de diagnostiek ervan en hoe het natuurlijke herstel zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Wondverbandmaterialen vormen daarin een belangrijke factor. Ze worden daarom uitgebreid beschreven, waardoor u uw patiënten beter kunt behandelen en adviseren.

In deze nascholing werkt u aan de volgende competenties:

 • Cliëntgerichtheid
 • Beoordelingsvermogen
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Werkwijze

Inhoud

 1. Algemene cursusinformatie
 2. Inleiding
 3. Wondgenezing
 4. Wondbehandeling
 5. Wondverbandmaterialen
 6. Wondbehandeling in stappen (samenvattend)
 7. Bronnen internet
 8. Referenties

Na het doorlopen van deze nascholing:

 • heeft u inzicht in de structuur en functies van de huid.
 • kent u de verschillende soorten wonden.
 • kent u de verschillende fases van het natuurlijke proces van wondgenezing.
 • begrijpt u de functies die de verschillende wondbedekkers kunnen vervullen bij wondgenezing.
 • weet u hoe u de verschillende wonden het beste kunt behandelen.
 • weet u hoe u hygiënisch te werk gaat.
 • bent u op de hoogte van de vergoeding van verbandmiddelen.
 • kunt u patiënten beter adviseren wat betreft wondgenezing en het gebruik van wondbedekkers daarbij.

Deze nascholing bestaat uit twee onderdelen: een kennistoets en een eindtoets. Beide zijn verplicht. In de kennistoets neemt u de leerstof door en kunt u uw kennisniveau toetsen. In de eindtoets past u de geleerde stof toe in een praktijkvoorbeeld. Om de cursus te behalen moet u op beide onderdelen minimaal 60% van de vragen correct beantwoorden. Het eerste antwoord dat u geeft, telt mee voor de score. U kunt een foutief antwoord wel altijd verbeteren, want daar kunt u weer van leren. U kunt een onderdeel herhalen wanneer u het niet heeft gehaald.

In deze nascholing worden ook enkele open vragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u over bepaalde onderwerpen te laten nadenken, maar ze worden niet beoordeeld. Ze tellen dus ook niet mee voor uw score.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!