MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2,5 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2,5
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Een MFB, wat doe je ermee?

Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB)  is een vorm van farmaceutische zorg die verder gaat dan de klassieke medicatiebewaking. MFB’s combineren structureel meerdere patiëntkenmerken met elkaar, zoals leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties, labwaarden (bijvoorbeeld nierfunctie, natrium en kalium) en de medicatie van diverse voorschrijvers. Ook wordt met behulp van MFB’s gecontroleerd op ontbrekende medicatie, dit is een grote verbetering ten opzichte van de klassieke medicatiebewaking.

MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Wanneer een apotheekmedewerker een geneesmiddel aanschrijft dat kan leiden tot een van de MFB's, wordt op de achtergrond een stroomschema doorlopen. De apotheekmedewerker ziet in zijn systeem alleen een signaal als de specifieke combinatie van de verschillende factoren, geneesmiddel(en) en beschikbare patiëntkenmerken daadwerkelijk een MFB vormt.

Maar sinds de invoering van de MFB’s ontwikkelden verschillende apotheken hun ‘eigen’ medisch farmaceutische beslisregels. Om ervoor te zorgen dat alle patiënten dezelfde farmaceutische zorg kunnen krijgen die past bij hun persoonlijke situatie, heeft een aantal partijen, waaronder de KNMP, in 2016 een gezamenlijke landelijke set MFB’s ontwikkeld. Deze set van MFB’s wordt jaarlijks geüpdatet en de wijzigingen worden ook doorgevoerd op de Kennisbank. Wanneer tussentijds blijkt dat de set door nieuwe inzichten niet meer voldoende aansluit bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, vindt een tussentijdse aanpassing plaats.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. Op de KNMP Kennisbank kun je de volledige uitwerking van de landelijke set MFB's voor 2019 raadplegen.

Deze MFB’s worden behandeld:

 • Nierfunctie: nitrofurantoïne.
 • Nierfunctie: norfloxacine.
 • Nierfunctie: cotrimoxazol.
 • Nierfunctie: trimethoprim.
 • Nierfunctie: claritromycine.
 • Nierfunctie: ciprofloxacine.
 • Laxantia bij opioïdgebruik.
 • Trombocytenaggregatieremmers bij nitraatgebruik.
 • Osteoporoseprofylaxe bij corticosteroïdgebruik.
 • Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden.
 • Foliumzuur bij methotrexaatgebruik.
 • Maagbescherming bij NSAID-gebruik.
 • Maagbescherming bij salicylaat- en/of coxib-gebruik.
 • Antilipaemica bij ischemische hartziekte.
 • Antilipaemica bij diabetes mellitus type 2.
 • Triple-therapie: combinatie van antitrombotica.
 • Dubbel-therapie: combinatie van antitrombotica.
 • Metformine bij diabetes mellitus type 2.
 • Sulfonylureumderivaten bij diabetes mellitus type 2.
 • Hormonale anticonceptie vanaf 52 jaar.
 • Overgebruik triptanen.

Leerdoel

 • Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van diverse medische farmaceutische beslisregels en kun je deze medische farmaceutische beslisregels toepassen en afhandelen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!