MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, Kindergeneeskunde
ICPC:
P
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
JGZ Academie - Pesten

Met de e-learning module wordt kennis genomen van de inhoud van de richtlijn, wordt geoefend met verschillende casuïstiek om de kennis vanuit de richtlijn eigen te maken en te kunnen toepassen in de JGZ-praktijk.

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen soms of regelmatig gepest worden en dat ouders en leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van pestproblematiek. De piek van het aantal pestgevallen ligt bij 9-14-jarigen. De JGZ kan een belangrijke rol vervullen in signalering, verwijzing en kan bijdragen aan een structureel anti-pestbeleid. Ook kan de JGZ pestende kinderen signaleren. Deze JGZ-richtlijn biedt JGZ-professionals handvatten voor voorlichting, preventie en vroege opsporing,, ondersteuning en behandeling én verwijzing en nazorg.

Aan de hand van verschillende leeftijdspecifieke casuïstiek worden deelnemers uitgenodigd vragen te beantwoorden, die richting geven aan hun handelen. Zij worden tussentijds uitgenodigd onderdelen van de richtlijn tot zich te nemen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!