MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Autisme/ADHD
ICPC:
P, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
JGZ Academie - ADHD en Autismespectrumstoornissen

De e-learningmduele ADHD en ASS is gebaseerd op twee afzonderlijke richtlijnen, namelijk de JGZ-richtlijn ADHD Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek en de JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen (ASS) Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek. Hierin zijn de nieuwste inzichten ten aanzien van ADHD en ASS voor kinderen van 0-18 jaar opgenomen en wordt ingegaan op handvatten om kinderen, jongeren en hun ouders daarbij te begeleiden.

Doel van deze e-learningmodule is professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg te laten kennismaken met de nieuwe inzichten uit de richtlijn en aandacht te vragen voor (vroeg)signalering, begeleiding en toeleiding. Door hier actief mee aan de slag te gaan zijn professionals werkzaam in de JGZ beter toegerust op de aanpak van ADHD en ASS.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!