MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Longziekten
onderwerp(en):
COPD/Astma
ICPC:
R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Astma: voorlichting over ziektebeeld, leefstijl en medicatie (assistenten)
Accreditatie Periode: 25-09-2019 t/m 25-09-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Longziekten'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. Typerend voor astma zijn de aanvallen van benauwdheid (kortademigheid) die het gevolg zijn van luchtwegobstructie. Andere typerende symptomen zijn:

  • Piepende ademhaling
  • Hoesten
  • Sputumproductie

Astma komt vaak voor en kan zich op alle leeftijden openbaren. De ernst van deze aandoening varieert van licht tot zeer ernstig. Wereldwijd, en met name in westerse landen, neemt het aantal astmapatiënten toe.

Deze cursus gaat voornamelijk over astma bij volwassenen. Astma bij kinderen wordt in een aparte cursus van CME-Online behandeld. In deze cursus leer je wat de oorzaak en wat de symptomen zijn van astma, hoe vaak het voorkomt, hoe de huisarts de diagnose stelt en welke behandelingsmethoden vervolgens worden gekozen. Je leert de werking, bijwerkingen en interacties van de belangrijkste geneesmiddelgroepen bij astma kennen. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij voorlichting, therapietrouw en de inhalatie-instructie.

Ondanks alle bestaande richtlijnen voor de behandeling van astma is gebleken dat de behandeling van astmapatiënten in de praktijk nog lang niet optimaal is. In deze cursus krijg je een aantal handvatten aangereikt waarmee je in jouw apotheek de behandeling van astmapatiënten kunt optimaliseren. Je zult namelijk zien dat je als apothekersassistent een heel belangrijke rol speelt bij de behandeling van patiënten met astma, met name door het geven van goede voorlichting over het ziektebeeld, een gezonde leefstijl en de medicatie.

Let op!

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de mogelijke oorzaken en klachten van astma bij volwassenen. Tevens ben je bekend met de adviezen en medicatie bij astma bij volwassenen. In de apotheek kun je aan patiënten met astma gerichte adviezen en voorlichting geven over het ziektebeeld astma, leefstijl en medicatie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!