MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Leerpunt KOEL B.V.
kosten
basistarief
€ 249
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Samenwerking, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Leerpunt KOEL
IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
☎ +3178 6193 068
overig
12
Maa
2019
De rol van de doktersassistente in de Ketenzorg
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Samenwerking' of 'Algemeen & overig'
Van aanbieder:
Leerpunt KOEL B.V.
In de omgeving:
Zwijndrecht

Ketenzorg is een vorm van multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met een chronische aandoening. Bekende zorgprogramma’s zijn ‘diabetes mellitus type 2’, ‘cardiovasculair risicomanagement’, ‘COPD/astma’ en ‘ouderenzorg'. Nauwe samenwerking van zorgaanbieders en een goede afstemming van de zorg voor de patiënt is van groot belang voor het slagen van ketenzorg.

Door demografische en beleidsmatige ontwikkelingen neemt de werkdruk in de huisartsenpraktijk toe. Om de kwaliteit en efficiëntie van patiëntenzorg te waarborgen is het nodig de taken van de betrokken hulpverleners te herzien en optimaal te verdelen. De assistente zou hierbij een rol kunnen spelen.

Inhoud

  • Achtergrond aandoeningen en ketenzorgprogramma.
  • Casuïstiek met uitwerking van de verschillende onderdelen van het betreffende ketenzorgprogramma.
  • Bespreking van de taken van de assistent en oefening van bijbehorende vaardigheden.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!