MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
De Bode Nascholingen
kosten
basistarief
€ 345
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, Samenwerking
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
5
punten
locatie
Holiday Inn Eindhoven
Veldmaarschalk Montgomerylaan 1
5612 BA Eindhoven
☎ +3140 2358 235
overig
07
Jun
2019
Iedereen wil aardige collega’s, ook jouw collega’s - Collegiale feedback
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Communicatietechniek' of 'Samenwerking'
Van aanbieder:
De Bode Nascholingen
In de omgeving:
Eindhoven

Veel instellingen staan op het punt om te fuseren of hebben dit al gedaan of zijn van plan een of ander samenwerkingsverband aan te gaan om aan de toekomstige marktvoorwaarden (opgelegd door overheid en verzekeraars) tegemoet te komen.

Vakinhoudelijke aspecten van onze dagelijkse werkzaamheden zijn tot in de puntjes geregeld en is alles door middel van voorschriften en procedures in protocollen vastgelegd. Vakinhoudelijk spelen problemen een minder prominente rol en als zich problemen voordoen zijn deze problemen het minst moeilijk op te lossen. Man kan zich immers beroepen op datgene wat hierover is vastgelegd in bestaande protocollen. Echter bij nieuw samenwerkingsverbanden wordt het omgaan met elkaar en hoe wij samenwerken op de eigen afdeling en vaak ook op de afdeling van de andere locatie steeds belangrijker geacht. Andere aspecten van ons dagelijks takenpakket buiten het vakinhoudelijke aspect gaan een rol spelen zoals iemands kwaliteiten, persoonlijke opvattingen en de onderlinge verhoudingen. Niet zelden woekert het virus van het niet kunnen en willen loslaten van de “eigen cultuur” rond.

Veel medewerkers vinden het moeilijk om elkaar aan te spreken op lastig, afwijkend gedrag. Vooral nu er steeds nauwer samengewerkt moet gaan worden en de protocollen en (time-out) procedures een steeds grotere plaats in gaan nemen. En ja, laten we wel wezen, in de gezondheidszorg werken toch alleen maar gemotiveerde mensen die het beste voorhebben met collegae en patiënten?

Voor het grootste deel is dat juist maar voor een belangrijk deel ook weer niet. Er zijn helaas collegae en medewerkers die in sommige situaties zich niet aan afspraken houden of zelfs antisociaal gedrag vertonen. Veel medewerkers en zorgverleners vinden het lastig of “not done” om hiertegen een vuist te maken, dat doe je toch niet?
Dit nascholingsprogramma laat zien hoe u kunt afwijken van de nu vaak heersende norm. Niet door de andere kant op te kijken of het probleem met de mantel der liefde te bedekken Ook niet door het via een omweg (360° IFMS) inzichtelijk te maken, maar om het probleem rechtstreeks (180°) aan te pakken. Hoe u met eenvoudige communicatieve middelen op een niet bedreigende en niet aanvallende wijze overtuigend en daadkrachtig de ander kunt beïnvloeden: hard zijn op de feiten, maar zacht zijn in de bejegening.

Collegiale feedback geven en ontvangen is een prima middel om de collegae binnen de maatschap/vakgroep en in bredere zin ook de medewerkers binnen het team, te leren elkaar behulpzaam te zijn en om gemaakte afspraken na te komen. Tevens moet het gezien worden als een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden of te wel: PROFESSIONEEL GEDRAG.

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!