MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
ZonMw
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Farmacologie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Beurs van Berlage
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
☎ +3120 5304 141
overig
04
Apr
2019
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Farmacologie'
Van aanbieder:
ZonMw
In de omgeving:
Amsterdam

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het gebruik van beschikbare geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger in te zetten. Hiervoor wordt infrastructuur opgezet, onderzoek uitgezet en worden initiatieven gestimuleerd die ervoor zorgen dat kennis over het gebruik van beschikbare geneesmiddelen (sneller) in de praktijk beschikbaar komt en daadwerkelijk wordt gebruikt. Het GGG-congres heeft tot doel de kennisuitwisseling over goed gebruik van geneesmiddelen te stimuleren en verschillende partijen met elkaar in contact te brengen om eventuele samenwerking te bevorderen.

Op donderdag 4 april organiseert ZonMw het zevende jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, met als thema: 'Geneesmiddelen in de praktijk'. Dit zevende GGG-congres richt zich met het thema 'Geneesmiddelen in de praktijk' op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Op deze dag staat het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal. De diverse aspecten en gebieden rondom geneesmiddelengebruik komen uitgebreid aan bod, waarbij gekeken wordt op welke wijze geneesmiddelen ingezet kunnen worden, met als doel het optimaliseren van geneesmiddelengebruik voor de patiënt. Hierbij kijken we waar kansen op samenwerking liggen, naar mogelijkheden voor geïntegreerde aanpak en naar het stimuleren van ontwikkelingen.
Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (Gebu). De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies is specifiek gericht op huisartsen. Deze subsessies (2 ochtendsesies en 2 middagsessies) staan uitgelicht vermeld. Voor het GGG-congres is de aanwezigheid van huisartsen een mooie aanvulling op de reeds bestaande diversiteit van de aanwezigen.

Het congres start plenair met het thema: ‘Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen’. Drie gerenommeerde sprekers geven ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied hun visie hierop. Ab Osterhaus spreekt over het rijksvaccinatieprogramma en de waarde van vaccinatie in de praktijk. Hanneke Schuitemaker richt zich op het ontwikkelen van vaccins voor global health problemen, zoals ZIKA en HIV. Welke uitdagingen zijn er en hoe gaat een bedrijf als Janssen daar mee om? Tenslotte neemt Philip Scheltens de aanwezigen mee in hoe het zorglandschap zich moet voorbereiden op de komst van geneesmiddelen bijvoorbeeld ter preventie van dementie. Hoe gaan we de impact meten en waarderen? Zij delen ervaringen en voorbeelden en bespreken hoe we voorbereid kunnen zijn op ontwikkelingen. Hierna volgt een discussie met deze drie sprekers over vragen als: Wat zijn toekomstverwachtingen en doelen? Is het zorgsysteem hierop aangesloten? Wat moet er gebeuren om optimaal de vruchten te kunnen plukken van goed gebruik van preventieve medicijnen.
Aansluitend volgt de eerste ronde van de subsessies (sessie 1 t/m 7).

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten.
Na de lunch wordt het congres plenair vervolgd. Hierbij staat het thema ‘Opioïden goed gebruikt in de praktijk?’ centraal. Het gebruik van opioïden (zware pijnstillers) blijkt in Nederland de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Middelen als oxycodon, fentanyl, morfine en buprenorfine worden makkelijk voorgeschreven; ze zijn namelijk zeer effectief. De pijnstillers kunnen er echter voor zorgen dat mensen hier, ongewild, verslaafd aan raken. Huisarts Joost Zaat en apotheker-onderzoeker Marcel Bouvy gaan in op het onderwerp, waarbij een discussiepanel op het podium reflecteert op stellingen aan de hand van hun verhaal. De vragen die onder andere aan bod zullen komen zijn: is er een opioïde probleem in Nederland? Gaat het zover komen? Hoe kunnen we dit keren? Wat zijn de oplossingen?
Hierna volgt de tweede ronde met subsessies (sessie 8 t/m 14). En natuurlijk wordt de congresdag afgesloten met een netwerkborrel.

Tijdens de congresdag vinden in twee rondes 10 verschillende workshops plaats, waarin aan de hand van de volgende onderwerpen afgeronde (GGG-)onderzoeksprojecten aan de orde komen:

Aan de workshops werken onderzoekers/projectleiders, artsen, apothekers, patiëntenvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en landelijke organisaties mee. De inhoud van alle workshops is gericht op de dagelijkse praktijk van beroepsgroepen zoals artsen en apothekers. De onderwerpen die aan de orde komen worden belicht vanuit het perspectief van zowel patiënten, als voorschrijvers, verstrekkers, beleidsmakers, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!