MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Ontplooi
kosten
basistarief
€ 149
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Algemeen & overig, Cardiologie, Interne geneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Ontplooi Almere
Eeuwenweg 10
1335 CR Almere
☎ +3162 7885 920
overig
26
Apr
2019
Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Algemeen & overig', 'Cardiologie' of 'Interne geneeskunde'
Van aanbieder:
Ontplooi
In de omgeving:
Almere

Omdat de actueel geldende richtlijnen voor diverse disciplines afgelopen jaar zijn aangepast op het gebied van (preventieve) Enkel/Teen Arm index diagnostiek is het noodzakelijk de beschikbare scholingen op de behoefte aan te passen. Een Enkel-Arm index uitvoeren is geen voorbehouden handeling, echter vergt deze wel de nodige bekwaamheid en klinische redenatie. Om te voorkomen dat er onnodig (zie recente studies) patiënten doorgestuurd worden naar de tweede lijn is het noodzakelijk dat deze bekwaamheid beoefend en getoetst kan worden.

Omdat deze informatie en uitvoering van de handeling verschillende beroepsgroepen includeert, is deze scholing voor zowel huisartsen, praktijkondersteuners, wond- verpleegkundigen en -consulenten, podotherapeuten en diabetesverpleegkundigen te volgen. Uiteraard zal op basis van de doelgroep de informatie iets kunnen worden aangepast, echter de inhoud van de cursus zoals hieronder beschreven voor elke cursist hetzelfde.

 • Kennismaking.
 • Inventarisatie alreeds aanwezige vragen.
 • Programma bespreken.
 • Doelen van de cursus doornemen.
 • Theoretische deel: - Anatomie / fysiologie / pathologie.
  • Perifeer Arterieel Vaatlijden (Incidentie, prevalentie, risicogroepen etc.)
  • Verschillende manieren van diagnostiek
  • Enkel-Teen Arm index (wat is dit, hoe moet dit, wat zijn de valkuilen etc.)
  • Verschillende apparatuur, wanneer kies je voor wat?
 • Praktijk deel: - Demonstratie Uitvoeren Enkel-Teen Arm index.
  • Zelfstandig oefenen met diverse apparatuur
  • Toetsing praktijk aan de hand van actuele NHG-richtlijn
 • Controleren of te behalen doelen aan de orde zijn geweest.
 • Toetsing theorie, plenair d.m.v. stellingen.
 • Afsluiting en Evaluatie.
 • Certificaat uitreiking.

Na deze cursus is de cursist in staat om de volgende leerdoelen te kunnen benoemen

t.a.v. Perifeer Arterieel Vaatlijden:

 • De cursist weet welke patiëntengroepen er verhoogd risico lopen op het hebben of verkrijgen van PAV.
 • De cursist kan klinische symptomen herkennen ten aanzien van arteriële insufficiëntie.
 • (Indien relevant:) De cursist kan doorverwijzen naar de juiste discipline bij het signaleren van PAV.

t.a.v. Enkel/Teen Arm diagnostiek:

 • De cursist kan volgens de actueel geldende richtlijnen op de juiste wijze zowel een Enkel-Arm als Teen-Arm index uitvoeren en berekenen.
 • De cursist is bekend met de diverse beschikbare apparatuur en weet een keuze te maken op basis van het te bereiken doel.
 • De cursist weet de valkuilen m.b.t. deze vorm van diagnostiek te benoemen en te herkennen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!